Indieningsdata

De nodige documenten dienen tijdig in ons bezit te zijn – ook voor het indienen van btw aangiftes (uiterlijk de 5ewerkdag na het betreffende kwartaal of de betreffende maand).  Voor belastingaangiftes dienen wij ten minste één maand voor de principiële indieningsdatum in het bezit te zijn van alle documenten.

 

Indien de documenten binnen gebracht worden na deze periode, worden deze afgewerkt in volgorde van ontvangst; alle gevolgen dienaangaande zijn ten uwen laste.


Data 2018 :


Btw kwartaalaangiftes :

                       1e kwartaal           20/04/2018

                       2e kwartaal           20/07/2018

                       3e kwartaal           20/10/2018

                       4e kwartaal           20/01/2019


Btw maandaangiftes : de 20e na de betreffende maand (voorbeeld : januari 2018 dient binnengestuurd te worden ten laatste op 20/02/2018).


Principiële datum indienen aangifte personenbelasting : 30/06/2018

Algemene vergadering (bij vennootschappen) : ten laatste 6 maand na afsluiting boekjaar (bijvoorbeeld afsluiting 31/12/2017 = algemene vergadering ten laatste 30/06/2018) - behalve indien de algemene vergadering statutair vroeger valt (op dat moment ten laatste één maand na de statutaire algemene vergadering)


Neerlegging jaarrekening : ten laatste één maand na de algemene vergadering.