Aansprakelijkheid bouw e.d.

In welke sectoren is deze van toepassing :

 

Van toepassing in :

  -de bouwsector (01/01/2009)

    - de vleessector (01/11/2013)

    - de sector van de bewakings–en of toezichtdiensten (01/09/2013)

 

 Dus ruimer dan enkel maar de werken in onroerende staat in de bouwsector  


Inhoudingsplicht dec 2017.pdf